image banner

Văn bản Quy phạm Pháp luật

Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23592-QĐ/HVCTQG 26/03/2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 Quy chế giảng viên của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 37
Tải về 0
35/2023/QĐ-UBND 04/08/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 25
Tải về 0
6468-QĐ/HVCTQG 21/12/2021 Quyết định ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 25
Tải về 0
292-QĐ/HVCTQG 21/01/2021 Quyết định về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị)
Lượt xem: 23
Tải về 0
37/2019/QĐ-UBND 06/09/2019 Quyết định về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 27
Tải về 0
09-QĐi/TW 13/11/2018 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 22
Tải về 0
5029/QĐ-HVCTQG 26/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 26
Tải về 0
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 24
Tải về 0
06/2011/TTLT-BNV-BGDDT 06/06/2011 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 22
Tải về 0
image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
  • Trường Chính tri tỉnh Long An - Đơn vị điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1 2 3 4 
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1