image banner
Cơ cấu tổ chức

Anh-tin-bai

TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ 

Tình hình biên chế hiện nay (tính đến 01/02/2024)Tổng số
Tổng số người hưởng lương từ ngân sách do tỉnh phân bổ39
Trong đó
Biên chế38
Hợp đồng01
Phân tích theo
a.Ngạch công chức, viên chức
Giảng viên chính,18
Chuyên viên chính,02
Giảng viên03
Chuyên viên13
Nhân viên01
Kế toán02
b. Trình độ chuyên môn
Tiến sĩ
Thạc sĩ31
Đại học07
Sơ cấp01
c. Trình độ chính trị
Cao cấp22
Trung cấp10
d. Độ tuổi
Đến 30 tuổi03
Từ 31 đến 40 tuổi13
Từ 41 đến 50 tuổi15
Từ 51 đến 62 tuổi08

image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1