image banner
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học năm 2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học năm 2017
04/05/2017
Ngày 2/2/2017 Trường Chính trị tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-TCT về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học năm 2017

 

       Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Long An.

       Thực hiện Đề án về công tác cán bộ của Tỉnh ủy giai đoạn (2011-2020) và những năm tiếp theo; trên cơ sở đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh năm 2017.

       Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa Trường Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, đoàn thể về kế hoạch mở lớp tại cuộc họp ngày 28/11/2016.

       Thực hiện Kết luận số 93-KL/TU ngày 16/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh năm 2017.

       Trường Chính trị tỉnh Long An xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học năm 2017.

Tệp đính kèm: Kế hoạch 66/KH-TCT ngày 2/2/2017 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học năm 2017

image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1