image banner
Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 169 (ký hiệu C169)

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LONG AN TỔ CHỨC
KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
HỆ KHÔNG TẬP TRUNG KHÓA 169 (KÝ HIỆU C169)

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học năm 2024 của Trường Chính trị tỉnh Long An đã được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 07/5/2024 Trường Chính trị tổ chức khia giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 169 (ký hiệu C169) cho 80 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn ở cơ sở trong tỉnh.  

    Lớp học được tổ chức theo Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sẽ thực hiện triển khai đúng nội dung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (Hệ trung cấp lý luận chính trị) Ban hành kèm theo Quyết định 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối, quan điểm của Đảng; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân, tình, nhiệm vụ của địa phương nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; nghiên cứu thực tế.

    Phát biểu khai giảng đồng chí Huỳnh Phương Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị nhấn mạnh mục đích, yêu cầu cũng như quyền lợi và trách nhiệm của học viên khi học tập, rèn luyện tại Trường Chính trị. Đồng chí đề nghị học viên tham gia lớp học xác định đúng động cơ học tập, nghiêm túc, tự giác trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại Trường. Đồng thời đề nghị các học viên khi tham gia học tập phải biết sắp xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để tham gia học tập một cách nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất. 

Anh-tin-bai

Đ/c Huỳnh Phương Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An
Trao quyết định ban cán sự lâm thời

Nguyễn Thị Minh

Phòng QLĐT và NCKH

image advertisement
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1